Reclamation Team

Alicia Stukes

Eastern Region

OMICRON PHI ZETA

Charlotte Robinson

South Central Region

LAMBDA PSI ZETA

Cynthia McCoy

MEMBER-AT-LARGE

Deidre Foster

South Central Region

PSI ALPHA ZETA

Diana A'xaymac

Midwestern Region

GAMMA ALPHA LAMBDA ZETA

Dr. Tiffany Fane

Midwestern Region

Xi ZETA

Ericka Tate-Souvenir

Atlantic Region

TAU DELTA ZETA

Josy Dussek

Atlantic Region

DELTA BETA ZETA

LaShaye Hutchinson

Southeastern Region

IOTA ETA ZETA

Natashia Williams

Southern Region

DELTA ALPHA KAPPA ZETA

Renee Bourgeois

Southern Region

OMICRON SIGMA ZETA

Sherry Smith

Southeastern Region

SIGMA MU ZETA

Sparkle Williams

Pacific Region

THETA OMICRON ZETA

Teri Lewis

Great Lakes Region

TAU PSI ZETA

Skip to content